Woning geëerfd? Binnen 7 dagen uw huis verkocht! Snel & vertrouwd

  Huis erven en verkopen

  Verkoop ouderlijk huis na overlijden

  In dit artikel leggen we u uit met welke zaken u rekening dient te houden wanneer u een huis van uw ouders of partner erft en u wilt dat huis verkopen. Bij de verkoop van het ouderlijk huis na overlijden van uw ouders, komt het nodige kijken. Dat geldt ook als u de verkoop overweegt van een huis uit de erfenis van een overleden partner. Ook bij de verdeling van een erfenis kan deze situatie zich voordoen.

  Als u onderstaande stappen doorloopt, komt u echter niet voor vervelende verrassingen te staan.

  U leest dit artikel in ongeveer 7 minuten.

  Geërfd huis verkopen of niet?

  Als u een huis erft, kan het zijn dat u dat huis zelf gaat bewonen, gaat verhuren of een bepaalde periode leeg laat staan. Maar in veel gevallen zijn er gegronde redenen om de woning te verkopen.

  Naast emotionele redenen zijn er vaak zakelijke redenen om een geërfd huis zo snel mogelijk te verkopen. Bijvoorbeeld om de opbrengst van de verkoop van het huis te kunnen verdelen over de erfgenamen of om bestaande schulden af te lossen.

  Ook kost het bezit van een geërfd huis geld in de vorm van erfbelasting en/of inkomstenbelasting. Verdere kosten kunnen zijn: onderhoud, vaste lasten, water, gas, elektriciteit en andere extra rekeningen zoals woningverzekeringen, etc. Als u dan toch al van plan was het huis te verkopen, dan kunt u dat beter zo snel mogelijk doen.

  Als u besluit om de geërfde woning te verkopen, dan is het de vraag of:

  1. het huis hypotheekvrij (afbetaald) is?
  2. er nog een hypotheek op het huis rust?

  Afbetaald huis erven

  Als u een huis erft dat afbetaald is, dan kunt u er uiteraard voor kiezen om het huis gedurende een bepaalde periode leeg te laten staan, het huis zelf te bewonen, te verhuren of te verkopen.

  Bij zo’n huis zonder hypotheek is er uiteraard geen sprake van een restschuld. Maar ook in die situatie kost het u als erfgenaam geld. De belastingdienst verwacht namelijk binnen acht maanden na de erfenis uw belastingaangifte en u dient erfbelasting en/of hogere inkomstenbelasting te betalen. Dat geldt dus ook als u de woning niet verkoopt maar wilt behouden.

  Belasting over geërfd huis

  Er gelden speciale regels voor de belasting over een geërfd huis. Als u een woning erft die afbetaald is of waarop nooit een hypotheek heeft gerust en u gaat zelf in die woning wonen, dan valt die woning in box 1 (inkomsten uit werk en woning) voor de belastingen. Dit geldt als de woning uw hoofdverblijf is. Als u de woning niet zelf betrekt, dan valt die in de duurdere box 3.

  In alle gevallen moet u wel erfbelasting (voorheen heette dat successierechten) afdragen aan de Belastingdienst.

  Wat is de waarde van het huis?

  Als u een huis uit een erfenis wilt verkopen, dient u eerst de waarde van het huis te bepalen. Dat kan bijvoorbeeld dienen om de hoogte van uw erfdeel te bepalen in het geval er meerdere erfgenamen zijn.

  Soms staat in een testament hoe de waarde van een woning moet worden bepaald. De waarde van de woning kan bepaald worden door middel van een taxatie. De waarde van het huis kan afwijken van de WOZ-waarde die u opgeeft bij de erfbelasting.

  Als wij uw huis kopen, dan taxeren wij gratis het huis en doen u een bod. Dat bod is doorgaans tussen 75% en 85% van de marktwaarde. Als er geen hypotheekschuld meer op het huis rust, dan is dat bod het uiteindelijke bod.

  Erfbelasting

  Als u een woning erft, dan moet u daarover erfbelasting betalen aan de fiscus. Die erfbelasting wordt berekend op basis van de WOZ-waarde van het huis. Daarbij wordt gekeken naar de WOZ-beschikking van het jaar waarin de woning wordt verkregen of van het daaropvolgende kalenderjaar. Dat kunt u zelf kiezen.

  Als de erfgenamen het niet eens zijn met die WOZ-waarde, dan kunnen zij daartegen bezwaar maken. Zij zijn namelijk de nieuwe eigenaren en hebben daarom dezelfde rechten als de vorige eigenaar. Bezwaar maken kan door een nieuwe WOZ-beschikking aan te vragen bij de gemeente.

  Op de erfbelasting zijn vrijstellingen mogelijk. De hoogte van die vrijstellingen is afhankelijk van de familierelatie tot de overledene.

  Snelle verkoop afbetaald huis

  Als u besluit om het geërfde, afbetaalde huis te verkopen, volg dan onderstaande stappenplan:

  In drie stappen van uw woning af!

  1. Neem contact op

  Vul het online contactformulier in. Wij nemen binnen werkdag wordt er contact met u op.

  2. Gratis taxatie

  Onze makelaar komt kosteloos langs en beoordeelt uw huis op een aantal vastgestelde punten.

  3. Snel uw  geld

  In 2 dagen een offerte en binnen een week het geld op uw rekening.

  Huis met hypotheek erven

  Als de erfgenamen de nalatenschap onvoorwaardelijk aanvaarden, zijn zij ook aansprakelijk voor de schulden. Onder die schulden valt ook de hypotheek. De erfgenamen moeten de hypotheekverstrekker op de hoogte brengen van het overlijden.

  Als u een huis erft met een hypotheekschuld, dan is de eerste vraag hoe hoog die schuld is. Voor de erfbelasting wordt de WOZ-waarde van het huis verminderd met de hoogte van de hypotheekschuld. Tevens is van belang welke hypotheekvorm er voor het huis geldt.

  Als u besluit om de geërfde woning te verkopen en er rust nog een hypotheek op het huis, dan is het de vraag of:

  1. de hypotheekschuld lager is dan de waarde van het huis?
  2. de waarde van het huis is lager dan de hypotheekschuld (en er dus sprake is van een restschuld)?

  Huis met hypotheek verkopen

  Als er op het geërfde huis een hypotheek rust en als die hypotheekschuld lager is dan de waarde van het huis, dan is er sprake van overwaarde en kunt u het huis desgewenst verkopen.

  Als wij uw huis kopen, dan taxeren wij het huis en doen u een bod. Dat bod is doorgaans tussen 75% en 85% van de marktwaarde. Als er een hypotheekschuld op het huis rust, dan ontvangt u de koopsom minus de resthypotheek.

  Ook dan kunt u de volgende stappen doorlopen:

  1. Neem contact op

  Vul het online contactformulier in. Wij nemen binnen werkdag wordt er contact met u op.

  2. Gratis taxatie

  Onze makelaar komt kosteloos langs en beoordeelt uw huis op een aantal vastgestelde punten.

  3. Snel uw  geld

  In 2 dagen een offerte en binnen een week het geld op uw rekening.

  Restschuld

  Als de geërfde woning nog niet afbetaald is en er dus nog een hypotheek rust op de woning én als de waarde van de woning lager is dan de hypotheek, dan is er sprake van een restschuld. Het huis staat dan “onder water”. Als de woning verkocht wordt, blijven de erfgenamen met deze schuld zitten. Daarnaast dient u net als in andere gevallen acht maanden na de erfenis erfbelasting te betalen.

  Als wij uw huis kopen, dan taxeren wij het huis en doen u een bod. Dat bod is doorgaans tussen 75% en 85% van de marktwaarde. Als de resthypotheek hoger is dan de koopsom, dan moet u de restschuld eerst betalen via de notaris of u moet met de bank een regeling treffen.

  Bij een aanzienlijke restschuld zijn er verschillende oplossingen:

  • restschuld betalen met een overlijdensverzekering
  • beneficiair aanvaarden van de erfenis
  • afsluiten van een persoonlijke lening of een doorlopend krediet
  • geërfde woning zelf betrekken of verhuren

  Is er een overlijdensverzekering?

  Als er een overlijdensverzekering is verbonden aan de hypotheek, dan kan de hypotheekschuld vaak geheel of gedeeltelijk betaald worden met de uitkering van die verzekering. In sommige gevallen is dat al bepaald in de hypotheekakte.

  Daarna kunt u het huis bewonen, verhuren of verkopen.

  Beneficiair aanvaarden van de erfenis

  Als u niet zeker weet of de opbrengst van de geërfde woning hoger is dan de hypotheek, dan kunt u de erfenis “beneficiair” aanvaarden. Dat wil zeggen dat schulden uitsluitend worden verrekend met opbrengsten uit de erfenis. Zo weet u zeker dat u niet uw eigen vermogen hoeft aan te spreken.

  In de praktijk accepteert u de erfenis bij beneficiair aanvaarden eigenlijk alleen als er sprake is van een positief saldo, dus als de waarde van de erfenis groter is dan de schulden.

  Als er een negatief saldo is (er is nog een hypotheekschuld), dan bent u bij beneficiair aanvaarden van de erfenis niet verantwoordelijk voor het financieren van dit tekort. De schuldeisers kunnen u dan niet aansprakelijk stellen voor openstaande schulden. Wel moet de erfenis dan worden vereffend. De erfgenamen ontvangen pas hun deel van de erfenis als alle schulden zijn afbetaald. Daarom moeten alle erfgenamen instemmen met het beneficiair aanvaarden van de erfenis.

  Kinderen kunnen dus de ouderlijke woning als erfenis beneficiair aanvaarden. In dat geval aanvaarden zij de erfenis in feite alleen als deze positief is. Minderjarigen aanvaarden een erfenis altijd beneficiair.

  Voor zo’n beneficiaire aanvaarding moeten de erfgenamen een verklaring afleggen bij de rechter. Als slechts een van de kinderen de erfenis beneficiair aanvaardt, moet de hele erfenis beneficiair worden afgewikkeld. De erfgenamen kunnen de notaris machtigen dit voor hen te doen.

  Afsluiten van een persoonlijke lening of een doorlopend krediet

  Als de geërfde woning onder water staat, kunt u eventueel een persoonlijke lening of een doorlopend krediet afsluiten om de kosten van de openstaande hypotheekschuld te vereffenen.

  Woning met restschuld zelf betrekken of verhuren

  Als de geërfde woning met restschuld door u zelf betrokken wordt of als u die woning verhuurt, dan is het zaak de hypotheekrente te voldoen.

  Onze garanties

  Sinds 2004 actief in vastgoed.

  Wij kopen huizen in heel Nederland.

  Geen bijkomende kosten.

  Officiële afhandeling via de notaris.

  Snel huis verkopen?

  woning direct verkopen werkwijze huis opkopen Direct woning verkopen snel woning verkopen huis verkopen zonder makelaar

  Afgelost huis verkopen?

  Afbetaald huis erven en verkopen? De belastingdienst verwacht binnen acht maanden na de erfenis uw belastingaangifte, ook als u de woning niet verkoopt maar wilt houden. Een geërfde woning van uw ouders levert soms financiële zorgen op. Waarom? Als kind betaalt u erfbelasting.

  Denk aan erfbelasting

  Voor een woning van een overleden (groot)ouder geldt een belastingvrije som of vrijstelling van € 20.371 . De hoogte van de aanslag van de fiscus hangt af van uw relatie met de overledene en de waarde van de erfenis. Zie deze tabel van de belastingdienst voor de meest actuele bedragen.

  Uitstel erfbelasting

  Vraag eventueel uitstel van betaling aan. In het uiterste geval krijgt u 1 jaar extra de tijd om erfbelasting te betalen. Is dit financieel een probleem voor u? Moet u zo snel als het kan van de geërfde woning af om niet in de financiële problemen te komen? Dan hebben wij de oplossing voor u!

  Huis opkoper vs makelaar

  Waarom uw huis verkopen aan een opkoper zoals directhuisverkopen.com? U kunt immers uw woning ook via de makelaar of eventueel zelf verkopen.

  Waarom wij uw huis opkopen?

  Hieronder een aantal redenen.

  – Sinds 2004 actief in de vastgoedsector.
  – Zeer snelle betaling voor uw woning.
  – Betrouwbare en goede naam.
  – Snelle en professionele service.
  – Geen bijkomende kosten zoals advertentiekosten, makelaarskosten, courtage.

  Ons bod als wij uw huis opkopen

  Houdt rekening met een gemiddeld bod tussen de 75% en 85% van de marktwaarde van uw woning. Uw huis snel laten opkopen? Neem dan nu contact op met ons en ontvang een eerlijk bod op uw woning.

  Wij kopen binnen een week uw woning op!