Trends woningmarkt Brabant

By Directhuisverkopen

j

24 juli 2017

De provincie stelt samen met de gemeenten per regio een Regionale Agenda voor Wonen op, omdat er in Brabant regionale verschillen bestaan. De agenda’s worden in de Regionale Ruimtelijke Overleggen(de RRO’s) vastgesteld.

Voor de regionale agenda’s 2016/2017 is de onderzoeksrapportage ‘Wat beweegt de woningmarkt in Brabant?’ van enorm belang geweest. Deze rapportage geeft een actueel beeld van de ontwikkelingen op het vlak van de woningbouwplanning en -programmering.

Brabantse gemeenten

Per gemeente word jaarlijks het overzicht woningbouwcapaciteiten geactualiseerd. Dit is een van de belangrijkste bronnen voor de regionale analyses op gebied van de woningmarkt in Brabant. Het is tevens een graadmeter voor de gemeentelijke woningbouwmogelijkheden en toekomstplannen. Op deze manier wordt meegegaan in de veranderende woonwensen. Op deze manier is er ook voldoende ruimte om te voldoen aan herbestemmingen van leegstaande kantoor en of winkelruimtes. Ook kan er directer en efficiënter worden ingespeeld onvoorziene zaken en herstructureringen.

Woningbouw in Brabant

Er is weer een groei in het bouwen van woningen in Brabant. De verwachting is dat de groei van het aantal woning zal toenemen ten opzichte van het dieptepunt in 2015. In Brabant gaat het herstel niet zo snel en de verschillen tussen de gemeentes zijn behoorlijk groot. Op dit moment kan nog niet aan de vraag voor woningen worden voorzien. Een van de oorzaken hiervoor is dat de woningbouwplannen niet snel genoeg aanpassen aan de veranderende woonwensen. Kortom; de trends woningmarkt Brabant? Er is nog veel werk aan de winkel op de woningmarkt in deze regio.