Notaris bij het overlijden van uw ouders?

By Directhuisverkopen

j

21 juli 2016

Bij het overlijden van uw  ouders dient een groot aantal zaken afgehandeld te worden. Zaken waar u op dat moment niet mee bezig wil zijn. Een notaris kan u helpen bij een aantal van deze zaken. Voorbeelden van deze zaken zijn het blokkeren van de rekeningen bij de bank en de erfbelasting die u moet betalen. Hoeveel belasting betaal je over een geërfde woning van je ouders?

Verklaring van erfrecht

Wanneer u het overlijden aan de bank meldt, vraagt de bank om een verklaring van erfrecht. Hij maakt deze verklaring op. Deze verklaring vermeldt de erfgenamen. Bovendien vermeldt de conclusie wie bevoegd is om als executeur of als gevolmachtigde op te treden namens de erfgenamen. Bij verdere afwikkeling van het nalatenschap kunt u advies vragen bij de notaris. Dit geld voor zowel voor financieel als fiscaal gebied, maar ook voor alle overige praktische zaken.

Notaris geeft verklaring van executeur

Wanneer het testament een executeur benoemt, maakt de notaris een verklaring van executele. De benoemde executeur heeft de mogelijkheid om hem te laten op optreden als boedelnotaris. Hij kan hierbij ook bij alle zaken helpen en dienen als aanspreekpunt voor schuldeisers en erfgenamen. De notaris kan ook de uiteindelijke verdeling van de erfenis verzorgen. Wanneer alle erfgenamen hun akkoord gegeven en dit tekenen, keert de notaris de erfdelen uit. Op deze manier voorkomt u de afwikkeling van de erfenis als onderwerp op de verjaardagen.

Executeur benoemen

Wanneer u bij het maken van een testament niemand kent die u tot executeur kunt of wilt benoemen, kun u hem als executeur benoemen. In dat geval verzorgt de notaris de volledige afwikkelen van het nalatenschap. Dit houdt ook de verdeling van de inboedel in en de verkoop van de woning. Hij verzorgt dan ook het financiële beheer. wanneer het nalatenschap is afgewikkeld, legt de notaris de verantwoording en de rekening af aan de erfgenamen. Wanneer u dus als langstlevende ouder overleeft, is afwikkeling van het nalatenschap goed verzorgd en voorkomt u problemen tussen de erfgenamen.