Kopen of huren in 2017?

By Directhuisverkopen

j

24 juli 2017

De woningmarkt 2017

We hebben het laatste jaar een enorme prijsstijging van huizen gezien. Dit in combinatie met een afnemend aanbod van woningen en strengere hypotheeknormen kan voor problemen zorgen. Voor alsnog laten woningzoekende zich hierdoor niet tegenhouden.

Doordat de hypotheekrente nog steeds zo laag is gaan het nog steeds goed qua huizenverkoop. Volgens de Vereniging Eigen Huis is stonden mei en juni met 113 punten op hetzelfde hoge niveau. Dit is maar liefst 62 punten hoger dan op het dieptepunt van de crisis in december 2012.

Kopen of huren?

Nederlanders kopen nog steeds liever dan dat ze huren. Dit zou wel met de nuchterheid en zuinigheid van het Nederlandse volk te maken kunnen hebben. Alleen tijdens de crisis hadden Nederlanders de voorkeur voor huren met een meerderheid van 51%. Afhankelijk van de marktomstandigheden schommelt het percentage dat wil kopen tussen de 50 en 60%.

Vraagprijzen 2016 versus 2017

De prijzen zijn op veel plaatsen zo gestegen dat 45% van de bevolking vindt dat het gunstig is om een huis te kopen. Een jaar geleden was dit percentage 60%.  Het percentage Nederlanders die niet willen kopen is afgelopen jaar toegenomen van 9% naar 14%. De meerderheid van de Nederlandse bevolking verwacht dat de huizenprijzen in het komende jaar zullen stijgen. Juist door de stijgende prijzen hebben potentiële  kopers het idee dat een huis de juiste en goede investering is. Kortom de hoge vraagprijzen hebben potentiële kopers nog niet helemaal kunnen afschrikken.

Schaarstepremie

Kopers en huurders betalen een steeds hogere ‘schaarstepremie’. Dit is een prijsopslag als gevolg van een groeiend aantal woningzoekenden en een dalend aanbod aan woningen. Als er niet snel wordt bijgebouwd, kan de woningmarkt volledig op slot komen te zitten, waarschuwde de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) vandaag.

Strenge hypotheeknormen 2017

Helaas vind circa 45% van de jonge potentiële kopers dat een koophuis voor hen niet haalbaar is. Dit komt door de hoge woning prijzen en de strenger geworden hypotheeknormen. Jonge kopers kunnen bijna alleen een huis kopen met hulp van familie. Als de ouders of grootouders hen een schenking geven dan is het vaak wel haalbaar. Kortom kopen of huren in 2017, is helaas niet voor iedereen een vraag die relevant is.