Hoeveel erfbelasting betaalt u over een woning?

By Directhuisverkopen

j

21 juli 2016

Wanneer je ouder overlijden, is er een grote kans dat u hun huis erft. Een van de zaken die belangrijk is, is de erfbelasting over je ouderlijk huis. Deze hoogte van de erfbelasting is afhankelijk van je relatie met de persoon, in dit geval je familie, en natuurlijk de waarde van het huis. Als kind bent u vrijgesteld van de zogenaamde overdrachtsbelasting bij het erven het huis van uw ouders.

Huiswaarde en erfbelasting

De waarde van een woning beïnvloedt de erfbelasting enorm. De leidende waarde is de WOZ-waarde. Deze stelt de gemeente jaarlijks vast. Vaak bericht de gemeente  je hierover in januari of februari. Je mag zelf kiezen welke WOZ-waarde je aanhoudt bij de aangifte van de erfbelasting. Je kan kiezen uit de WOZ-waarde van dit jaar en die van het volgende jaar. Bij een lagere WOZ-waarde hoort uiteraard een lagere erfbelasting.

Fiscale tarieven

Naaste de WOZ-waarde van je woning, is de relatie tot de overledene erg belangrijk voor de bepaling van het te betalen bedrag. Deze relatie bepaalt namelijk wat het belastingtarief is en hoeveel vrijstelling je krijgt. Bij het erven van een woning krijg je een vrijstelling. Dit is een bedrag van de erfenis waarover je geen erfbelasting betaalt. Per 2016 is de vrijstelling voor kinderen, dus bij het overlijden van je ouders, €20.148,- per kind. Dit bedrag kan je dus van de WOZ-waarde aftrekken. Over het overgebleven bedrag betaalt u dan erfbelasting. Het belastingtarief is ook afhankelijk van je relatie tot de overledene. Deze is ook afhankelijk van het bedrag waarover je erfbelasting betaalt. Bij het overlijden van je ouder en een bedrag lager dan €121.903,- is dit 10%. Vanaf €121.903 rekent de belastingdienst 20%.

Uitstellen van afbetaling erfbelasting

Je moet binnen acht maanden na het ontvangen van de erfbelasting een belastingaangifte doen. Wanneer je dit niet lukt, kun je een uitstel van de afbetaling aanvragen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn wanneer je de geërfde woning niet verkocht krijgt. Bij het overlijden van je ouders, en het erven van hun woning, kan dit zeker het geval zijn. Je moet hierbij wel opletten wanneer de erfbelasting meer dan €50.000,- is, want dan wil de Belastingdienst de geërfde woning als onderpand.

Betaal ik overdrachtsbelasting als ik een huis erf?

U betaalt overdrachtsbelasting wanneer u bijvoorbeeld een woning of stuk grond in bezit krijgt dat in Nederland ligt. Deze belasting hoeft u niet te betalen wanneer u een huis erft en op de naam van een van de erfgenamen laat zetten. Kinderen zijn dus geen overdrachtsbelasting verschuldigd. Wanneer u een huis erft krijgt u principe het huis. U kunt er dan voor kiezen om het huis te houden of om het huis te verkopen. Helaas betalen kinderen bij het erven van een woning wel erfbelasting.

De waarde van uw woning bepaald de hoogte van het bedrag. De belasting moet ongeveer acht maanden na het overlijden van de persoon worden betaald. Af en toe kun je hierover uitstel krijgen. De WOZ-waarde die veel gemeentes elk jaar rond januari naar u verzenden speelt hierbij een belangrijke rol. Als u deze niet elk jaar binnen krijgt kunt u hem aanvragen bij de gemeente. Als u het niet eens bent met de hoogte van de WOZ-waarde kunt u bezwaar maken.

De notaris

Naast erfbelasting zijn er nog veel meer andere kosten waar u rekening meer moet houden wanneer u een huis erft. Om dit nog een goed door te nemen kunt u altijd contact opnemen met een notaris. Deze kan u precies uitleggen hoe het werkt. Ook dan deze zien of dat er een testament is en of er uw ouders bijvoorbeeld schulden hebben, zoals leningen en hypotheekschuld.